Sidan är under ombyggnad på grund av omstrukturering av föreningen!
Rainbow Sweden är klientrörelsens samarbetsorganisation, öppen för brukar- och klientorganisationer. Under paraplyet Rainbow samlas organisationer som bedriver verksamheter för människor som befinner sig i missbruk och utanförskap. Det som enar och kännetecknar RS organisationerna är att det på alla nivåer i organisationerna finns en majoritet av människor som själva har varit klienter, patienter eller fångar. Rainbow har idag nio medlemsorganisationer.


Aktuellt från Rainbow

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

”Narkotikapolitiken och missbrukets vardag” 15 – 16 oktober i Stockholm.

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Grossistvägen 4, 125 30 Älvsjö

Ny hemsida på gång!

Mer information om webbredaktionens arbete.Remissvar och skrivelser

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Intervjuer med ledare i arbetsintegrerande sociala företag.

Maktmissbruk i socialaföretag

AISF och makten av Alec Carlberg, Thomas Fröberg och Cecilia Heule